Kurumsal

Ülke ekonomisine katkıda bulunan, toplumsal sorumlulukların bilincinde ve yaşam alanları inşa ederken çevreye duyarlı bir şirket olarak Yalçın İnşaat;

  • Mimariye, ilgili standartlara, teknik şartnamelere, idari ve mevzuat şartlarına, inşaat tekniklerine, sanatına ve deprem yönetmeliğine uyar.
  • Teknolojiyi yakından takip ederek üretimde kullanır.
  • Müşteri memnuniyetini sürekli kılmak için müşterilerin ihtiyaç ve beklentilerini dikkate alır.
  • Ürün teslimini, söz verilen sürede gerçekleştirir.
  • Her seviyede eğitimli insan kalitesine verdiği önemle, çalışanlarına gerekli eğitim programlarını hazırlar ve uygular.
  • Yalçın İnşaat çalışanları ortak değerlerde bir araya gelerek çalışmalarını yürütürler.